Overige diensten – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff – Winsum

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff

We heten u van harte welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff in Winsum en Mantgum. Onze praktijk is geaccrediteerd en voldoet aan de verplichtingen van de privacywet AVG. U komt in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

We geven niet op en zoeken door! Vacature huisarts voor 2 - 3 dagen. Ambitie tot praktijkhouder? Dat kan ook! Neem contact op met ons. Klik hier voor meer informatie.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff
Skans 4 8831 XS Winsum

Overige diensten

Verloskundigenpraktijk Swanneblom

Deze praktijk biedt verloskundige zorg in Dronrijp, Deinum, Scharnegoutum en de gemeente Littenseradiel e.o. Als verloskundigen willen wij je graag begeleiden bij een gezonde en veilige zwangerschap, bevalling en bij een goede start daarna. Weet je niet zeker of jouw woonplaats bij ons werkgebied hoort of zou je graag bij ons in de praktijk komen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via www.deverloskundigen.nl of 06-22 77 80 48.

Verloskundigenpraktijk Swanneblom is  werkzaam in: Baaium Boksum Easterein Dronrijp Hilaard Jellum Lollum Sibrandabuorren Winsum Baard Britswert Easterlittens Hinnaard Jorwert Lytsewierrum Scharnegoutum Wiuwert Bears Dearsum Easterwierrum Hùns Kubaard Mantgum Spannum Tirns Wommels Blessum Deinum Gauw Goënga Iens Leons Reahûs Waaksens Boazum Dronrijp Hidaard Itens Loënga Rien Weidum Oosterlittens Oosterwierrum Hennaard Roodhuis.(bevallen, bevalling, zwanger, zwangerschap, verloskunde) waarneming verloskundige, waarneming verloskundige Friesland, waarneming verloskunde.

Anne Marije Wiersma en Janneke Bos

Grietje van der Sluis, voeding- en dieetadvies

Mijn naam is Grietje van der Sluis en ik werk als diëtist. Ik heb sinds 2012 mijn eigen praktijk en sinds 4 maart 2016 kunt u op het spreekuur terecht in het Medisch Centrum Winsum. Daarnaast heb ik ook spreekuur in Wommels, maar ik kom ook bij u thuis indien u dat prettiger vindt.

U kunt bij mij terecht met al uw vragen en/of problemen met betrekking tot voeding. Mijn uitgangspunt is dat iedereen uniek is en daarom de begeleiding, tips en adviezen ook. De adviezen zullen aangepast worden op uw wensen, behoeften en mogelijkheden.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op via 06-11419998 of info@grietjevandersluis.nl. U kunt ook een kijkje nemen op mijn website: www.grietjevandersluis.nl.

Gezondheidscentrum Fokkens

Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een uitgebreid centrum waar diverse disciplines en specialisaties internsief samenwerken om iedere patiënt zo goed mogelijk hulp te bieden. Zo werken wij nauw samen met de huisarts in de regio.

Binnen ons centrum zetten wij ons in middels een open en enthousiast beleid een goede sfeer voor onze werknemers en patiënten te creëren. Dankzij onze fysiotherapie, diëtiek, beweeg- en leefstijlcoaching en personal training zijn wij met recht specialist in beweging en gezondheid.

Gezondheidscentrum Winsum, Fysiotherapie Weidum, Fysioterapie Dronrijp.

Fysiotherapie Jelle Sybesma

Fysiotherapie Jelle Sybesma bestaat sinds 1993. Er werken 5 fysiotherapeuten: 1 fulltime en 4 op parttime basis. Jelle Sybesma en Feikjen van der zwaag vormen samen de maatschap.

Het werkgebied van de praktijk omvat kort gezegd de praktijkplaatsen Mantgum en Deinum en verder Noord Oost Littenseradiel met gedeelten van de aangrenzende gemeentes Menaldumadeel, Leeuwarden en voormalig Boarnsterhim. Verder trekt de praktijk ook patiënten buiten dit gebied die om diverse redenen voor onze praktijk kiezen. Hierbij valt te denken aan plaatsen als Heerenveen, Franeker, Drachten, Leek en Gaasterland. Er wordt samengewerkt met de verwijzers zoals de huisartsen in dit gebied en specialisten uit de ziekenhuizen MCL-Leeuwarden, Antonius ziekenhuis Sneek en De Batting ziekenhuis Harlingen.

De praktijkruimtes zijn gevestigd in Mantgum en Deinum. Beide praktijkruimtes zijn zowel per auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. De praktijkruimtes zijn goed toegankelijk met een rolstoel.