Inschrijven – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff – Winsum

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff

We heten u van harte welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff in Winsum en Mantgum. Onze praktijk is geaccrediteerd en voldoet aan de verplichtingen van de privacywet AVG. U komt in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

Vanaf 1 juni is er vanwege de vakantieperiode geen ophaalmogelijkheid van medicatie in Mantgum.

We geven niet op en zoeken door! Vacature huisarts voor 2 - 3 dagen. Ambitie tot praktijkhouder? Dat kan ook! Neem contact op met ons. Klik hier voor meer informatie.

In Winsum e.o. is een netwerk voor professionals. Bent u een collega, werkt u in Winsum e.o. en wenst u deel te nemen aan het netwerk? Neem dan contact op met Joke Jaspers (POH S) of Hinke Herrema (POH GGZ).

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff
Skans 4 8831 XS Winsum

Inschrijven

In onze huisartsenpraktijk willen wij u graag optimale medische en farmaceutische zorg bieden. Daarvoor hebben wij een aantal gegevens nodig. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij niet meer alle gegevens via een automatisch formulier op de website vragen. Om die reden hebben we een formulier op de website geplaatst welke u kunt downloaden, invullen en retourneren aan de praktijk. Heeft u geen printer? Kom gerust in Winsum en Mantgum langs. Bij de balie liggen papieren inschrijfformulieren.

  • Bij kinderen tot 12 jaar geven de ouder(s)/voogd toestemming.
  • Bij kinderen tussen 12 – 16 jaar geven zowel het kind als de ouder(s)/voogd toestemming.
  • Vanaf 16 jaar geeft de jongere zelf toestemming.
  • Bij gescheiden ouders vragen we de ouder(s) met het ouderlijk gezag te ondertekenen. Indien beide ouders het gezag hebben, ondertekenen beide ouders de inschrijving.

Om u zo goed mogelijk medische zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast is het zeer belangrijk dat u zich uitschrijft bij uw huidige huisarts en apotheek. Wilt u bij de uitschrijving toestemming geven voor het versturen van uw dossier?

Stelt u een kennismakingsgesprek met de huisarts op prijs, neem dan gerust contact op met onze praktijk. Onze assistente plant graag een afspraak voor u in.

Toestemming

Het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners is van groot belang om een goede behandeling te kunnen geven, bijvoorbeeld in acute situaties. Deze gegevensuitwisseling vindt echter niet plaats zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming op het inschrijfformulier kenbaar maken. Tot 16 jaar kunnen de ouders de toestemming kenbaar maken. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen de toestemming zelf doorgeven hetzij wijzigen. Zij dienen hiervoor zelf contact op te nemen met de praktijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ikgeeftoestemming.nl.

Identificatie

Ontvangt u medische zorg, dan moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs). Dit heet de identificatieplicht in de zorg. Als zorgverlener moeten wij kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom leggen wij de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Wanneer u het formulier bij ons inlevert, vragen wij u uw identificatiebewijs mee te nemen.

Voor kinderen tot 12 jaar kunnen ouders de identificatie regelen, heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, dan verzoeken wij u samen te komen tijdens uw bezoek aan de praktijk. Kinderen van 16 jaar en ouder dienen zelf te komen om zich te identificeren.

Klik hier voor het Inschrijfformulier