Praktijkondersteuners – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff – Winsum

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff

We heten u van harte welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff in Winsum en Mantgum. Onze praktijk is geaccrediteerd en voldoet aan de verplichtingen van de privacywet AVG. U komt in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

We geven niet op en zoeken door! Vacature huisarts voor 2 - 3 dagen. Ambitie tot praktijkhouder? Dat kan ook! Neem contact op met ons. Klik hier voor meer informatie.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff
Skans 4 8831 XS Winsum

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners 

De praktijkondersteuner somatiek, ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van patiënten met o.a. diabetes, COPD, ouderenzorg en hart- en vaatziekten en stoppen met roken.

De praktijkondersteuner GGZ, ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van mensen met klachten, waarbij psychische, en/of psychosociale factoren een rol spelen. U kunt hierbij denken aan spanning, angst, depressie of burn-out, maar ook aan bijvoorbeeld acceptatieproblemen bij ziekte van u zelf of een naaste.

De praktijkondersteuner GGZ jeugd ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar die kampen met psychische en psychosociale problemen. Tevens kunt u er als ouder/opvoeder terecht met opvoedingsvragen. Gezamenlijk wordt gekeken welke problemen voorliggend zijn en wat hierbij het best passende behandelaanbod/therapie is. Dit kunnen gesprekken met haar zijn, of mogelijk wordt besloten dat een verwijzing naar een externe zorgaanbieder passender is. Meer informatie over de POH GGZ jeugd kunt u vinden in dit bestand of dit filmpje.

U kunt zich niet zelf aanmelden voor bovengenoemde spreekuren. Uw huisarts bespreekt met u of de ondersteuning van één van de praktijkondersteuners wenselijk is. U kunt hiervoor een afspraak maken via de praktijkassistente.

Diabetesspreekuur
Er is voor diabetespatiënten een speciaal diabetesprogramma. Onze praktijkondersteuner roept u op voor dit spreekuur. Door dit programma te introduceren willen wij de zorgkwaliteit van de diabetes mellitus patiënten verbeteren. De praktijk is gecertificeerd voor dit Diabetes Implementatie Traject.

Cardiovasculair spreekuur
Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door een aantal factoren, zoals o.a.: hoge bloeddruk, overgewicht, roken, te hoog cholesterol en tekort aan lichaamsbeweging. Na de verbouwing starten wij in de praktijk met dit cardiovasculair spreekuur. Mensen met een hoge bloeddruk en/of andere risicofactoren krijgen de mogelijkheid geboden om zich te laten controleren. Tijdens deze controles wordt er aandacht besteed aan bovengenoemde risico’s en wordt voorlichting gegeven. Die patiënten die bekend zijn met hart- en vaatziekten of met hoge bloeddruk worden opgeroepen zich te melden bij de praktijkverpleegkundige. Tevens bestaat de mogelijkheid hartfilmpjes in de praktijk te doen, die door de cardioloog in het ziekenhuis beoordeeld worden; deze worden gemaakt door de doktersassistentes en kunnen op vrijwel ieder moment gemaakt worden.

Stoppen met roken
Stoppen met roken is niet gemakkelijk en lukt niet van de ene op de andere dag. Wilt u stoppen dan kunt u in de praktijk terecht voor informatie en/of begeleiding. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de praktijk. Ook kunt u terecht op www.stivoro.nl.

COPD controles
Tevens is er de mogelijkheid om longfunctieonderzoek in de praktijk te laten plaatsvinden. Vroeger werd dit onderzoek bij de longarts gedaan, nu is een assistente speciaal opgeleid om dit in uw eigen praktijk te doen. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een verkeerd medicijngebruik, dat u gerookt heeft -nu of in het verleden-, of dat u veelvuldig bronchitis heeft, dan is er een indicatie om u op te roepen voor dit spirometrisch onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de longinhoud te onderzoeken en de doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. Voor dit onderzoek wordt u door de assistente opgeroepen, het is niet zo dat u zichzelf kunt aanmelden.

Thuismeten
Praktijk Bergwerff biedt patiënten met DM2 & CVRM en vanaf sept 2022 ook COPD patiënten de mogelijkheid van persoonsgerichte zorg op afstand aan.  De patiënten met Diabetes en CVRM ontvangen een bloeddruk en glucose meter waarmee zij thuis de waardes kunnen meten. De patiënten met COPD ontvangen een temperatuurmeter, saturatiemeter en spirometer.

Via een portaal kunnen de waardes worden doorgegeven, kan een chat worden gestart of kan een beeldbelgesprek met de praktijkondersteuner worden gerealiseerd. Uiteraard blijft een bezoek aan de praktijk mogelijk. Heeft u interesse? Vraag uw praktijkondersteuner naar de mogelijkheden.