Geschiedenis – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff – Winsum

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff

We heten u van harte welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff in Winsum en Mantgum. Onze praktijk is geaccrediteerd en voldoet aan de verplichtingen van de privacywet AVG. U komt in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

We geven niet op en zoeken door! Vacature huisarts voor 2 - 3 dagen. Ambitie tot praktijkhouder? Dat kan ook! Neem contact op met ons. Klik hier voor meer informatie.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff
Skans 4 8831 XS Winsum

Geschiedenis

Huisarts in Baard, al 200 jaar
Sinds 1815 is er in het dorp Baard, gelegen aan de Bolswarder Trekvaart een heelmeester ten plattelande gevestigd. Niet alleen als chirurgijn, maar ook als vroedmeester zijn deze geneesheren actief. Tevens werd een apotheek beheerd en werd de dokter door de kerk (de armvoogdij of diaconie) betaald als geneesheer voor de armen.
Andere functies die de geneesheren in die tijd hadden betrof de zorg voor baby’s en kleuters (o.a. vaccinaties), de medische zorg voor schoolkinderen (vanaf 1917) en de doodschouw.

Het doktershuis heeft op verschillende plekken in Baard gestaan. Vanaf 1864 wordt op de huidige plek het doktershuis gebouwd, waarna het nog verschillende verbouwingen zal ondergaan. In 1988 neemt dokter Bergwerff de praktijk over van dokter Mauser. Het inpandige koetshuis wordt verbouwd tot apotheek, maar is nu niet meer als zodanig in gebruik. Sinds 2008 is de praktijk en apotheek gevestigd in Winsum.

Artsen die in Baard gepraktiseerd hebben:
Addeko Johannes Blom van 1815 tot 1830
Suffridus Nauta Binksma van 1830 tot 1856
Pieter Sijdses van Goinga van 1856 tot 1906
Steven Frederik Hoekstra van 1906 tot 1937
J. Boersma van 1937 tot 1946
H. G. Meier van 1946 tot 1951
H. W. Mauser van 1951 tot 1988
H. B. Bergwerff van 1988 tot heden.

Wist u dat Jan Jacob Slauerhoff, de grote friese dichter/scheepsarts nog enkele weken de praktijk heeft waargenomen van dokter Hoekstra in Baard? Van hem wordt verteld dat hij zijn patiënten behandelde in de wachtkamer.