Afspraak maken – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff – Winsum

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff

We heten u van harte welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff in Winsum en Mantgum. Onze praktijk is geaccrediteerd en voldoet aan de verplichtingen van de privacywet AVG. U komt in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

Vanaf 1 juni is er vanwege de vakantieperiode geen ophaalmogelijkheid van medicatie in Mantgum.

We geven niet op en zoeken door! Vacature huisarts voor 2 - 3 dagen. Ambitie tot praktijkhouder? Dat kan ook! Neem contact op met ons. Klik hier voor meer informatie.

In Winsum e.o. is een netwerk voor professionals. Bent u een collega, werkt u in Winsum e.o. en wenst u deel te nemen aan het netwerk? Neem dan contact op met Joke Jaspers (POH S) of Hinke Herrema (POH GGZ).

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff
Skans 4 8831 XS Winsum

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur met 0517-341272
– kies 1 voor spoed en blijf aan de lijn!
– kies 2 voor de doktersassistente, voor het maken van een afspraak en/of opvragen uitslagen

De assistente is de gehele dag bereikbaar voor spoed. Op onderstaande tijden is de assistente bereikbaar voor:
08.00 – 10.00 uur: afspraak spreekuur, aanvragen huisbezoek
13.00 – 14.00 uur: opvragen uitslagen, overige vragen
15.30 – 16.00 uur: overige vragen

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Hiervoor dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avondspreekuur
Op woensdag is er een avondspreekuur van 17.30-19.30 uur. Dit is bedoeld voor die patiënten die door hun werk niet het reguliere spreekuur kunnen bezoeken. Het avondspreekuur vervangt het reguliere spreekuur dus NIET en ook voor dit avondspreekuur maakt u eerst een afspraak met de assistente.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de aanwezige huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Voor het aanvragen van een huisbezoek belt u het liefst voor 10.00 uur. Bedenk wel dat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Meer tijd? 
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

SOA onderzoek aanvragen?
Wilt u een SOA onderzoek laten uitvoeren? Vul dan alvast de vragenlijst in en neem deze mee naar het spreekuur. Klik hier voor de vragenlijst.

Doktersassistente
De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de visites en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. Voor onderstaande zaken kunt u met haar een afspraak maken tussen 08.00-10.00 uur:

  • Injecties
  • Audiometrie (gehoortest)
  • Aanstippen van wratten
  • Oren uitspuiten
  • Zwangerschapstest
  • Vaccinaties
  • Meten van de bloeddruk
  • Verbinden van wonden
  • Verwijderen van hechtingen
  • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Urinecontroles
U kunt elke werkdag voor 10 uur urine inleveren bij de assistente voor urineonderzoek. Wij vragen u om bij het inleveren van de urine ook een vragenlijst in te vullen over uw klachten. Deze vragenlijst ligt bij de assistente, maar u kunt deze ook hier downloaden, printen en invullen. Tussen 13.00-14.00 uur kunt u bellen voor de uitslag.