Huisarts – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff – Winsum

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff

We heten u van harte welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff in Winsum en Mantgum. Onze praktijk is geaccrediteerd en voldoet aan de verplichtingen van de privacywet AVG . U komt in een huisartsenpraktijk die werkt aan kwaliteit door een toegewijd en enthousiast team.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Bergwerff
Skans 4 8831 XS Winsum

Huisarts

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak belt u op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur met 0517-341272
– kies 1 voor spoed en blijf aan de lijn!
– kies 2 voor de doktersassistente, voor het maken van een afspraak en/of opvragen uitslagen

Wilt u bij voorkeur onderstaande tijden aanhouden?
08.00 – 10.00 uur: afspraak spreekuur, aanvragen huisbezoek
11.00-12.00 uur: opvragen uitslagen, overige vragen
12.00 – 13.00 uur: pauze (alleen voor spoed bereikbaar)
13.00 – 14.00 uur: opvragen uitslagen, overige vragen
14.00 – 16.00 uur: alleen voor spoed vanwege andere werkzaamheden doktersassistente
16.00 – 17.00 uur: overige vragen

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Hiervoor dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avondspreekuur
Op woensdag is er een avondspreekuur van 17.30-19.30 uur. Dit is bedoeld voor die patiënten die door hun werk niet het reguliere spreekuur kunnen bezoeken. Het avondspreekuur vervangt het reguliere spreekuur dus NIET en ook voor dit avondspreekuur maakt u eerst een afspraak met de assistente.

Meer tijd? 
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

SOA onderzoek aanvragen?
Wilt u een SOA onderzoek laten uitvoeren? Vul dan alvast de vragenlijst in en neem deze mee naar het spreekuur. Klik hier voor de vragenlijst.


Doktersassistente
De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de visites en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

De assistente heeft ook een eigen spreekuur. Voor onderstaande zaken kunt u met haar een afspraak maken tussen 08.00-10.00 uur:

  • Injecties
  • Audiometrie (gehoortest)
  • Aanstippen van wratten
  • Oren uitspuiten
  • Zwangerschapstest
  • Vaccinaties
  • Meten van de bloeddruk
  • Verbinden van wonden
  • Verwijderen van hechtingen
  • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Urinecontroles
U kunt elke werkdag voor 10 uur urine inleveren bij de assistente voor urineonderzoek. Wij vragen u om bij het inleveren van de urine ook een vragenlijst in te vullen over uw klachten. Deze vragenlijst ligt bij de assistente, maar u kunt deze ook hier downloaden, printen en invullen. Tussen 13.00-14.00 uur kunt u bellen voor de uitslag.

Praktijkondersteuners 

De praktijkondersteuner somatiek, ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van patiënten met o.a. diabetes, COPD, ouderenzorg en hart- en vaatziekten en stoppen met roken.

De praktijkondersteuner GGZ, ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van mensen met klachten, waarbij psychische, en/of psychosociale factoren een rol spelen. U kunt hierbij denken aan spanning, angst, depressie of burn-out, maar ook aan bijvoorbeeld acceptatieproblemen bij ziekte van u zelf of een naaste.

De praktijkondersteuner GGZ jeugd ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar die kampen met psychische en psychosociale problemen. Tevens kunt u er als ouder/opvoeder terecht met opvoedingsvragen. Gezamenlijk wordt gekeken welke problemen voorliggend zijn en wat hierbij het best passende behandelaanbod/therapie is. Dit kunnen gesprekken met haar zijn, of mogelijk wordt besloten dat een verwijzing naar een externe zorgaanbieder passender is. Meer informatie over de POH GGZ jeugd kunt u vinden in dit bestand of dit filmpje.

U kunt zich niet zelf aanmelden voor bovengenoemde spreekuren. Uw huisarts bespreekt met u of de ondersteuning van één van de praktijkondersteuners wenselijk is. U kunt hiervoor een afspraak maken via de praktijkassistente.

Ik ga naar het buitenland. Welke vaccinaties heb ik nodig?
Mensen gaan onbezorgd op een verre vakantie als zij de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. U kunt bij ons het juiste reizigersadvies krijgen. Bijvoorbeeld: welke vaccinaties heeft u nodig, welke (malaria)profylaxe moet u moet gebruiken voor uw gekozen reisbestemming.

Ook kunt u advies krijgen welke medicijnen u mee zou kunnen nemen in geval van ziekte; we denken dan in eerste instantie aan heftige diarree, uitdroging, gewrichtspijnen, koorts e.d. Tevens kunt u een medisch paspoort bij ons bestellen. Jantsje de Beer kan u de gewenste informatie verstrekken; zij is tussen 08.00 en 10.00 uur in de apotheek aanwezig en is bereikbaar op nummer 0517-342726.

Diabetesspreekuur
Er is voor diabetespatiënten een speciaal diabetesprogramma. Onze praktijkondersteuner roept u op voor dit spreekuur. Door dit programma te introduceren willen wij de zorgkwaliteit van de diabetes mellitus patiënten verbeteren. De praktijk is gecertificeerd voor dit Diabetes Implementatie Traject.

Cardiovasculair spreekuur
Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door een aantal factoren, zoals o.a.: hoge bloeddruk, overgewicht, roken, te hoog cholesterol en tekort aan lichaamsbeweging. Na de verbouwing starten wij in de praktijk met dit cardiovasculair spreekuur. Mensen met een hoge bloeddruk en/of andere risicofactoren krijgen de mogelijkheid geboden om zich te laten controleren.Tijdens deze controles wordt er aandacht besteed aan bovengenoemde risico’s en wordt voorlichting gegeven. Die patiënten die bekend zijn met hart- en vaatziekten of met hoge bloeddruk worden opgeroepen zich te melden bij de praktijkverpleegkundige. Tevens bestaat de mogelijkheid hartfilmpjes in de praktijk te doen, die door de cardioloog in het ziekenhuis beoordeeld worden; deze worden gemaakt door de doktersassistentes en kunnen op vrijwel ieder moment gemaakt worden.

Stoppen met roken
Stoppen met roken is niet gemakkelijk en lukt niet van de ene op de andere dag. Wilt u stoppen dan kunt u in de praktijk terecht voor informatie en/of begeleiding. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de praktijk. Ook kunt u terecht op www.stivoro.nl.

COPD controles
Tevens is er de mogelijkheid om longfunctieonderzoek in de praktijk te laten plaatsvinden. Vroeger werd dit onderzoek bij de longarts gedaan, nu is een assistente speciaal opgeleid om dit in uw eigen praktijk te doen. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een verkeerd medicijngebruik, dat u gerookt heeft -nu of in het verleden-, of dat u veelvuldig bronchitis heeft, dan is er een indicatie om u op te roepen voor dit spirometrisch onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de longinhoud te onderzoeken en de doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. Voor dit onderzoek wordt u door de assistente opgeroepen, het is niet zo dat u zichzelf kunt aanmelden.